همسر بایدن به اوکراین سفر می کند

جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد اوژگورود شد و در آنجا از یک مرکز تخلیه بازدید کرد و با اولنا زلینسکی، همسر رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد.

سفر او به منطقه نظامی برای همسر رئیس جمهور یک حرکت نادر توصیف شده است.

بایدن در روز مادر از مرز اسلواکی وارد اوکراین شد. او برای اولین بار با پناهجویان در منطقه مرزی دیدار کرد.

بایدن گفت: «من فکر می کنم مهم است که به مردم اوکراین نشان دهیم که این جنگ وحشیانه باید پایان یابد و مردم آمریکا در کنار مردم اوکراین هستند.

  چهار نفر در انفجاری در پاکستان و بلوچستان کشته شدند

دیدگاهتان را بنویسید