هر کی اومد حرف بزنه میگفت تو مخالف آقا هستی

مسعود مزیکیان در خصوص شکل گیری گفتمان ملی گفت: مشکل اصلی ما این است که اصلا بلد نیستیم با هم صحبت کنیم. در دفتر، دانشگاه یا مجلس و هر جا دانشجو، استاد دانشگاه یا نماینده مجلس صحبت می کند و طرف نمی تواند جواب بدهد، می گوید آقا، این را نگفته است. اگر هیچ کس کاری با آقا ندارد. وقتی دانشجو یا استاد یا هر شخصی با مشکلی مواجه می شود، فردی که با آن دانشجو یا استاد سروکار دارد، به جای اینکه آن را توجیه علمی کند، می گوید شما مخالف مدیریت هستید.

دکتر با بیان این مطلب به خبرنگار عصر ایران گفت: وقتی همه صحبت ها به این نتیجه می رسد که نمی توانی جواب بدهی و فرد را وسط بگذاری، نتیجه این می شود که همین الان در جامعه می بینیم که همه فشارها و هجمه ها از بین می رود. مستقیماً به رهبری می رسد و با رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه کار نمی کنند.

و افزود: هر که می آمد صحبت می کرد می گفت من با آقای آقا مخالفم یعنی رهبری را مقدم بر مردم می گذاشتم که خیلی از حرف هایی که می زدند ربطی به رهبری نداشت. ناتوانی در پاسخگویی، فقدان دانش و رفتار عاطفی باعث شده است که اکثر مردم از نظر اعتقادی با مشکل مواجه شده باشند.

وی در خصوص اجرای برخی اصلاحات در کشور گفت: اصلاحات به این راحتی انجام نمی شود; باید این علم را داشته باشند، اگر داشتند نمی آمدند اینجا، بالاخره مردم باید از نظر علمی، کارشناسی و مدیریتی منطق داشته باشند و اگر کسی مخالفی دارد، با منطق پاسخ دهد. منطق ندارید، ما می گوییم چون مدیریت گفته شما حق حرف زدن ندارید.

  مبلغ مربوط به ماه اول 1401 به حساب معوقه مستمری بگیران/بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می شود.

عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: دایره داخلی و غیرداخلی ایجاد کرده ایم. به عنوان یک گروه و جناح وقتی مجلس و دولت را یکی می کنیم یعنی بقیه مردم دیگر نمی توانند باشند. وقتی در مورد مردم صحبت می کنیم، منظور افرادی است که با ما هستند. اگر وظیفه دولت خدمت، محبت و برداشتن فشار از دوش همه ساکنان این کشور اعم از ترک، کرد، لری، عرب، عجمی، فارس، چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی است. با هرکسی صحبت کنید، قیمت به آنها فشار زیادی وارد کرده است، مسائل اداری و عدم رتبه و امتیازی که به من می دهند باعث ایجاد مشکل شده است.

پزشکان در خصوص موضوع حکمرانی جدید که از سوی محمدبکر کلیباف مطرح شد، گفتند: حکمرانی جدید نظریه درستی است اما با یک فرد توانمند می توان آن را انجام داد. اگر آن فرد توانمند را ندارید، با کی می خواهید این کار را انجام دهید؟» ما افراد توانمند را تحمل نمی کنیم، چرا دیگران را بیرون می کنیم، چرا به جای جواب دادن، انگ می زنیم، اگر می خواهید بیایید. میدان واقعی، شما نمی توانید با آنها رقابت کنید زیرا آنها بهتر از ما هستند، بنابراین ما باید به این موضوع انگ بزنیم که اول بگذاریم خودمان باشیم.

منبع: عصر ایران

دیدگاهتان را بنویسید