هدیه پولی دولت برای مردم در شب یالدسکا تعیین شده است!

به گزارش مستقل آنلاین؛ سخنگوی دولت گفت: کسانی که 500 هزار تومان سهام داشتند 600 هزار تومان سود دریافت می کنند.

کسانی که یک میلیون تومان سهام داشتند یک میلیون و صد و بیست هزار تومان سود گرفتند.

  مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی -

دیدگاهتان را بنویسید