نمایندگی بازماندگان سهام عدالت در ستاد طرح توزیع سرمایه

ابراهیم قربانی گفت: سه میلیون و پانصد نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یک میلیون نفر از دهک های اول تا سوم کشور که دارای سهام مانده اند به ستاد طرح توزیع سهام عدالت آورده شده اند.

وی گفت: سود سهام عدالت تا پایان سال در دو مرحله به حساب سهامداران عدالت واریز می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گفت: مرحله اول 500 هزار تومان سود سهام عدالت تا پایان آذرماه و فاز دوم تا پایان سال پرداخت می شود.

قربانی بیان کرد: تاکنون پخش برای مردم عادی اعلام نشده و امکان ثبت نام وجود ندارد و فقط نامزدهای کمیته امداد و بهزیستی توسط سازمان مربوطه ثبت نام می کنند و نیازی به مراجعه افراد به فرد نیست.

در خراسان شمالی 734 هزار سهامدار وجود دارد که خودشان روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند.

  آنها منتظرند اسکوچیچ صحبت کند تا اخراج شوند

دیدگاهتان را بنویسید