نظافت سقف کعبه

%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81+%D8%B3%D8%B7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%87 خبر ناگهانی

نظافت سقف خانه خدا با ربات های نظافتی

  اعتراضات با شعار "ناهار پیش ما بیا" / ویدئو

دیدگاهتان را بنویسید