نشست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی مس با شرکت های دانش بنیان

در حاشیه نشست فناوری و نوآوری شرکت ملی مس در مجتمع مس شهربابک با عنوان “مسینو”، مهندس مجید هدایت، رئیس هیات مدیره و دکتر علی رستمی، مدیرعامل ملی صنایع مس ایران با همدیگر با مهندس حسین محمودی مدیر مجتمع مس شهربابک با رؤسا و نمایندگان شرکت ها گفتگوی دانش بنیان.
در این نشست شرکت های دانش بنیان ضمن شناسایی برخی مسائل و چالش های پیش رو، راهکارهای تسهیل ارتباطات علمی و استفاده از توانمندی های این شرکت ها در صنعت معدن و مس را مورد بررسی قرار دادند.

  راز توت قرمز در سفره یلدا

دیدگاهتان را بنویسید