نرخ فقر مسکن در سال 1401 تعیین شد

562476 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، آزاده شهاب، کارشناس خدمات پژوهشی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نتایج پژوهشی را با عنوان «فقر مسکن در ایران» در این وزارتخانه ارائه کرد. برنامه سازمان ملل در مورد اسکان انسانی و فهرست بندی مفاهیم مطلوب و مناسب در ایران، فقر مسکن را می توان تعریف کرد.

وی افزود: بر این اساس وضعیت نامناسب مسکن و عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت دو شاخص تعیین کننده مسکن است. مسکن ضعیف به معنای درصد افراد محروم از حداقل یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مسکن مناسب، مسکن پایدار و امنیت کسب و کار) است. عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت نیز به معنای درصد افرادی است که سهم آنها از مسکن بیش از 30 درصد از مخارج آنها است که به ویژه شامل جمعیت هدف برنامه های کمک به مسکن می شود.

شهاب سپس شاخص های سنجش فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت بدون آب شرب، درصد جمعیت بدون حمام و سرویس بهداشتی، شاخص مسکن، شاخص تراکم خانوار، شاخص مصالح ساختمانی و عمر ساختمان (درصد خانوارها شامل سهم خانوارهای دارای سند رسمی در منطقه، مالک یا هر دو، شاخص سهم مسکن در شاخص هزینه خانوار در شرایط شهری و شاخص دسترسی به مسکن.

مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری و روستایی است

کارشناس دفتر تحقیقات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه تصویری از فقر مسکن در ایران پرداخت و گفت: مهمترین چالش فقر شهری در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت و بیشترین است. بر این اساس، درصد عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت در مناطق شهری 49 درصد (9.5 میلیون خانوار) ​​و درصد فقیر بودن مسکن در مناطق روستایی 40 درصد (2.4) است. میلیون خانوار).
41 درصد از خانوارهای کشور در سال 1999 به مسکن ارزان قیمت دسترسی ندارند / افراد فنی در بالای جدول

وی همچنین به شاخص های فقر مسکن در دهه 90 اشاره کرد و گفت: شاخص کمبود دسترسی در این مدت روند رو به رشدی داشته است به طوری که در سال 1390 حدود 33 درصد و در سال 1399 حدود 41 درصد خانوارهای کشور دارای اشتراک گذاری. «بیش از 30 درصد در هزینه های زندگی بوده است، علاوه بر این درصد بد مسکنی (محرومیت حداقل در یک بعد مسکن) در حال کاهش است.

  ابوالفضل پور عرب چطور؟

هرمزگان به بالاترین نرخ بی خانمانی رسید

شهاب اضافه کرد: میانگین بی خانمانی (خانوارهای دارای حداقل یک فقره مسکن) در کشور در سال 1399 19 درصد بوده که بیشترین بی خانمانی در استان هرمزگان با 64.75 درصد و کمترین بی خانمانی به استان متصل است. ایلام با این 4.30 درصد است.

وی همچنین آمار خانوارهای مقرون به صرفه را در سال 1399 منتشر کرد و گفت: میانگین کشوری 41 درصد تهران بوده است که تهران با 81 درصد بیشترین و خراسان جنوبی با 9 درصد کمترین.

کارشناس دفتر تحقیقات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین درصد خانوارهای فاقد مسکن ارزان قیمت (مستاجر) در سال 1399 57 درصد بوده که بیشترین درصد در شهر تهران با 79.9 درصد بوده است. کمترین میزان مربوط به خراسان جنوبی با 8.3 درصد است.

وی با بیان اینکه نرخ فقر مسکن در خانوارهای فقیر دو برابر خانوارهای غیر فقیر است، گفت: فقیر به خانواده ای گفته می شود که درآمدشان زیر خط فقر مطلق باشد. همچنین شاخص های فقر مسکن در خانوارهای زن سرپرست نسبت به خانوارهای مردسالار تفاوت معناداری دارد.
نیازمندترین استان های کشور بر اساس شاخص های حوزه مسکن

وی همچنین نیازمندترین استان های کشور را بر اساس شاخص های مسکن عنوان کرد و گفت: نیازمندترین استان های حوزه مسکن سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج کشور از میانگین کشوری وضعیت بدتری دارند و شش شاخص در حوزه مسکن بررسی شده است. بخش

شهاب همچنین به تشریح سهم مسکن از هزینه های خانوار در دهه 90 پرداخت و گفت: روند افزایش سهم هزینه های مسکن در کشور از سال 1397 با سرعت بیشتری نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و شرایط اقتصادی از دلایل اصلی این اتفاق است. بر این اساس، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها در ایران حدود 1.7 برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو است.

نرخ فقر در مستاجران خانگی شهری و روستایی

کارشناس دفتر تحقیقات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه آماری از مستاجران در سال 99 پرداخت و گفت: میانگین ارزش مستاجران برای کشور 19 درصد است. تهران با 29.3 درصد بیشترین و آذربایجان شرقی با 7.4 درصد کمترین تعداد مستاجر را دارد. درصد مستاجران خانگی با بیش از 30 درصد هزینه مسکن در مناطق روستایی 6 درصد و در مناطق شهری 94 درصد است. همچنین نرخ فقر خانوارها در بخش شهری 27 درصد و در بخش روستایی 17 درصد است.

  این بلا سر پروین آمد و بعد از 5 قهرمانی "هو" شد

وی ادامه داد: درصد مستاجران شهری با هزینه مسکن بیش از 30 درصد در سبد هزینه خانوار در سال 1399 نشان می دهد که میانگین درصد در مناطق شهری 59 درصد است که در بالاترین و کمترین درصد، در تهران 80.4 و در جنوب. خراسان 9 درصد است.

شهاب خاطرنشان کرد: مقایسه میزان رفاه مستاجر و غیر مستاجر با میانگین کشوری در سال 1399 نشان می دهد که مستاجران برای رفع نیاز به سرپناه سایر هزینه ها و لذت های زندگی را کاهش داده و در جامعه آسیب پذیرتر هستند. در خانوار، هزینه های گروه مستاجران همیشه بیشتر از هزینه های غیر مستاجر است (1.13 برابر). با نگاهی به شاخص های فقر مسکن می توان گفت که مشکل اصلی مستاجران عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت است.

وی همچنین به روند شناسایی جمعیت های مستأجر آسیب پذیر در سال 1399 پرداخت و گفت: برآورد هزینه مسکن مستاجران شهری در خط فقر در سال 1401 نشان می دهد که میانگین هزینه مستاجران نزدیک خط فقر حدود دو میلیون و 454 هزار تن است. تومان در ماه که با بیشترین نرخ در تهران 3 میلیون و 822 هزار تن و در خراسان جنوبی با کمترین میزان 837 هزار تن است.

کارشناس دفتر تحقیقات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود به تشریح سیاست های مختلف حمایت از مستاجران از جمله اجاره مسکن اجتماعی، کمک هزینه اجاره، انواع کنترل های سطح پایه اجاره بها و حداقل ها پرداخت. مقررات مربوط به کیفیت مسکن استیجاری او گفت: «سناریو اول حمایت از سه دهم درآمد اولیه است که گروه حمایتی پیشنهادی میزبان مستاجر شهری با درآمد ثابت با حداقل سه فرزند زیر 25 سال در سه دهه اول است. 18 در سه دهک اول، خانوارهای مستاجران شهری دارای فرزند زیر 18 سال با بیش از 2 نفر در سه دهک اول و مستاجران شهری در سه دهک اول بازنشسته شده اند.

  چگونه می توان دانش آموزان را به سمت کار دانشجویی سوق داد؟ / طراحی بستری برای ارائه فرصت های شغلی به دانشجویان

شهاب افزود: جمعیت برآوردی این طرح یک میلیون و 380 هزار خانوار و منابع مورد نیاز 22 میلیارد و 260 میلیون تن است. در سناریوی دوم که شامل حفظ پنج دهک اول درآمدی است، جمعیت برآورد شده 1.88 میلیون خانوار و منابع مورد نیاز 27.67 میلیارد تن است و تامین منابع از محل افزایش پایه های مالیاتی در بخش مسکن مسکن سالانه محسوب می شود. مالیات.

به گزارش ایسنا، سیدهادی موسوی نیک، مدیر دفتر تحقیقات رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه این مطالعه کار کارشناسی بوده و قابل بحث و بررسی است، گفت: از جمله نکاتی که ارائه شده است وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه بدتر شده است.

خانوارهای ایرانی مودبانه سایر هزینه های زندگی را برای تامین هزینه های مسکن کاهش می دهند

وی افزود: در این بحث مسکن ارزان قیمت که ملاک محسوب می شود، وضعیت در برخی استان ها نسبت به سایر کشورها حادتر است و بالغ بر 80 درصد خانوارهای مستاجر در تهران هزینه های مسکن خود را از سبد هزینه خانوار تقسیم می کنند. از این 30 درصد است. خانوارهای ایرانی مودبانه سایر هزینه های زندگی را برای تامین هزینه مسکن کاهش می دهند که این امر کمی اجتناب ناپذیرتر از سایر هزینه ها است. خانواده ها حتی برای تامین هزینه های مسکن هزینه غذا و مایحتاج اولیه را پرداخت می کنند.

موسوی دغدغه اصلی را شناسایی گروه های هدف زیر چتر دانست و گفت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه ها حق بیشتری برای زیر چتر قرار گرفتن دارند. ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شامل نداشتن درآمد ثابت، تعداد فرزندان و سرپرستی زنان است.

مدیر خدمات پژوهشی رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش مسکن گفت: شناسایی گروه هدف در این قانون بر عهده وزارتخانه است و پیشنهاداتی نیز در این قانون ارائه کرده است. نکته دیگر این است که تمرکز پروژه نباید فقط روی املاک باشد، زیرا تعداد خانه های ساخته شده محدود است و گروه هایی هستند که توانایی خرید مسکن را ندارند و می توانند از مستاجران حمایت کنند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید