نایب رئیس فدراسیون فوتبال بازداشت شد

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 خبر ناگهانی

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در ارتباط با کلاهبرداری دروغین رمزارز کینگمانی دستگیر شد

  زمان برگزاری دور اول مذاکرات احیای برجام در دولت اصلی مشخص شد.

دیدگاهتان را بنویسید