نان سنگکی و عوامل مفاسد اقتصادی

محمدکاظم کرمی

روزنامه نگار اقتصادی

مدتی است که شاهد توجه بیشتر نانوایی های سنگکی به نان های تخصصی مانند کنجد و خشخاش هستیم، از این رو در گذشته این گونه نان ها به سفارش و گاه با بی میلی نانواها پخته می شده است. به صورت روتین و چندین برابر قیمت مصوب بفروشد یا حتی تحمیل کند. سپس، برعکس، نان معمولی به سلیقه و اغلب به سفارش پخته می شود.

اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که در زمان‌های تورم بالا، مانند تورم فعلی، نانوایی‌ها و رانندگان تاکسی از معدود مشاغلی هستند که کمتر از نرخ‌های مصوب دولت اجتناب می‌کنند و آخرین مشاغلی هستند که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. تنها قدرت ما به این مشاغل می رسد.

گویی مردم به خوبی از افزایش درصد این مشاغل آگاه هستند و طاقت ندارند. اما اگر معتقدیم در هر شرایطی باید این مشاغل را نیز برای ادامه کارشان فراهم کرد، باید آنها را درک کنیم و بستر کار مفیدشان را فراهم کنیم.

وقتی قیمت انواع کالاها و خدمات هر روز افزایش می یابد، آب، برق و گاز به شدت افزایش می یابد و دستمزد کارگران به شدت افزایش می یابد، طبیعی است که نانوایی ها نیز برای ادامه حیات نیاز به صرفه اقتصادی کسب و کار دارند. این برای هر تجارت دیگری صادق است.

در شرایطی که اولاً دولت اقتصاد را اداره می کند و سعی می کند با نرخ ها و سیاست های دیکتاتوری بازار را کنترل کند و ثانیاً بازار در وضعیت تورمی قرار دارد یا بقای کسب و کار با چالش مواجه می شود یا فساد در حاشیه آنها به وجود می آید.

  خالق آهنگ جیمز باند کیست؟

در اینجا راز علاقه نانوایان به نان کنجد و خشخاش آشکار می شود. نانوای بیچاره ای که اولاً در شرایط تورم شدید باید به کسب و کار خود ادامه دهد و ثانیاً باید از نرخ دولتی تبعیت کند، مجبور است راهی برای به حداقل رساندن هزینه ها و سود کسب و کار خود بیاندیشد و این آغاز راه است. فساد حاشیه ای. این تجارتی است که محصول آن باید برای توده ها برکت باشد.

پخت نان کنجدی که نرخ مصوبی برای آن وجود ندارد و تحمیل چند برابر نرخ آن به مردم یکی از راه‌های کاهش بار تورم و هزینه‌های راه‌اندازی نانوایی‌های سنگکی است، هرچند کاهش وزن نیز برای این امر در نظر گرفته می‌شود. برای اینکه چند نفر بیکار نباشند و تولید نان مردم را به چالش نکشند.

این امر بدیهی است که برای همه فعالیت های اقتصادی باید جمع بندی شود، زیرا مشخص است وقتی از یک طرف تورم حاد وجود دارد و از طرف دیگر دولت اقتصاد و بازار را کنترل می کند و می خواهد بازار و تورم را با آن کنترل کند. همانطور که می بینیم و درک می کنیم، قطعاً فساد اجباری اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید