نان در ایران کمیاب شده است!

%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1 خبر ناگهانی

نان و غذا در برخی مغازه ها و مناطق کوم کمیاب شد.
  استقلال چگونه قهرمان می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید