می گویند دیگر کار ما مشکلی ندارد و فقط در جنگ رسانه ای شکست خورده ایم!

چرا باخت

روزنامه همه میهن در سرمقاله خود نوشت:

تقریباً در میان حامیان وضعیت فعلی اتفاق نظر وجود دارد. این پیشنهاد هم در جلسات و هم در فضای عمومی مورد تاکید قرار می گیرد. می گویند در جنگ رسانه ای شکست خورده ایم. البته در این بیانیه فرافکنی وجود دارد زیرا می خواهند بگویند که عملکرد ما اشکالی ندارد و ما به سادگی در این جنگ شکست خورده ایم.

این ضرر محصول ناآگاهی از پدیده رسانه و عادت به رسانه های انحصاری است. هر کاری که می خواهید برای رفع این رسانه انجام دهید، باید از امروز شروع کنید، فردا خیلی دیر است. اما داستان به این سادگی نیست. رسانه ناکارآمد محصول سیاست رسانه ای ناکارآمد است.

این یک مثال بارز است. قصد ما ورود به واقعیت ماجرای قتل یک کودک نیست، ما به عنوان مردم مجبوریم بدون استفاده از توان تخصصی خود اخبار رسمی را بشنویم و سپس منتظر شواهد و مدارک برای تایید و رد آن باشیم. مشکل اینجاست که مجموع ابلاغیه رسمی و کارکردهای جانبی آن علت سخنان مادر طفل معصوم است و این تالیف به گونه ای نیست که حقیقت آشکار را منعکس کند.

  نامه وزیر اقتصاد درباره بانک ها

دیدگاهتان را بنویسید