می گویند باید قحطی 80 میلیونی را تحمل کنند تا قطعه سازان ورشکست نشوند!

80 میلیون قحطی و تورم مرگبار را تحمل کنید تا قطعه سازان ورشکست نشوند! دبیر انجمن قطعه سازان نگران ورشکستگی قطعه سازان ایرانی در صورت لغو مجدد تحریم ها و خشم مصرف کنندگان بود که برانگیخت.

  به اعتمادی که مردم به ما داده اند پاسخ دهیم

دیدگاهتان را بنویسید