میگه از وقتی اومدی همه چی خرابه رئیس جمهور داره میخنده!

Talk+show خبر ناگهانی

از زمانی که شما به قدرت رسیدید اوضاع واقعاً رو به جلو بوده است. بنزین تمام شد، اجاره ها بالا رفت، غذا تمام شد! همه چیز! بایدن، بخند!
  پرسپولیس برای برد تلاش زیادی می کند

دیدگاهتان را بنویسید