مگه برداشت از صندوق حساب و دفترچه نداره؟

%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C خبر ناگهانی

عذرخواهی عجیب و بی ادبانه رئیس شورای شهر کرج به دلیل درخواست 8 میلیارد ریال از بیت المال برای استقبال از سفر مترو!
  ایران / هوای آسمان غرب کشور غبارآلود است

دیدگاهتان را بنویسید