موضوع تبانی در موارد قصور پزشکی چقدر جدی است؟آیا توافق محرمانه ای در موارد سوء استفاده پزشکی وجود دارد؟ چهل و هفت درصد از پرونده های رسیدگی شده در سال 1400 با محکومیت پزشکان به پایان رسید. به همین دلیل موضوع تبانی در موارد قصور پزشکی را رد می کنم.

  امروز آخرین مهلت ثبت نام کنکور 1401 است

دیدگاهتان را بنویسید