موضع هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در قبال اقدامات خودسرانه عزیزی هادم

برخی از اعضای هیئت مدیره فدراسیون فوتبال علنا ​​با عدم شفافیت و اقدامات خودسرانه رئیس جمهور و مشاور حقوقی وی مخالفت کرده اند.

قیمت یک سلام برای فدراسیون فوتبال گران شد. فیفا بابت اقدامات انجام شده در رابطه با اساسنامه تبریک می گوید، اما عدم شفافیت در این زمینه باعث شورش در فدراسیون شد.

نحوه اطلاع فدراسیون فوتبال از مکاتبات فیفا در مورد اساسنامه که در سایت «اخبار فوری» منتشر شد، صرفاً یک خبر ناقص از تبریک فیفا از اقدام انجام شده بود و به دنبال آن غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال با اشاره به این خبر داد. به سخنرانی هایی که بوی پیروزی می داد برخاست. با اشاره به رای اعتراض شخصی حیدر بهاروند به نامه سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری. خود رای که به اساسنامه فدراسیون فوتبال و مواد 1 و 87 اشاره دارد. ماده 87 اساسنامه ماهیت حقوقی فدراسیون را حداکثر تا یک سال اعتبار می داند که باید طبق بازنگری در قانون ورزش کشور به تصویب دولت و مجلس برسد.

این اساسنامه ای است که توسط فیفا تایید شده است و این نهاد بین المللی یک سال پس از انتخابات به هیئت مدیره جدید فرصت داده است تا این ماده را یک سال پس از انتخابات تکمیل کند و شگفت انگیز است که نهادی مانند فیفا بدون در نظر گرفتن بررسی توافق نامه کتبی خود را فراموش می کند. در مجلس می خواهد اقدامات انجام شده در اساسنامه را نهایی کند و به او تبریک بگوید. این نشان می دهد که بخشی از نامه فیفا پس از تبریک مخفی مانده و این عدم شفافیت باعث عصبانیت اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال شده است. مسلم است که فیفا بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و بازنگری در قانون، مسائل مربوط به قانون اساسی را نهایی نمی کند و باید اقدامات لازم انجام شود، اما فدراسیون فوتبال قصد دارد با تحریف واقعیت موضوع را به گونه ای دیگر نشان دهد.

  25 میلیارد دلار از دارایی های روسیه در فرانسه مسدود شد

این موضوع و البته ادبیات مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس، مخالفت عمومی برخی اعضای هیئت رئیسه را در پی داشت. احمدرضا براتی که یکی از نویسندگان اصلی اساسنامه و قوانین فدراسیون فوتبال بود پاسخ داد و مهرداد سراج و احسان اصولی نیز به عدم شفافیت مالی و قانونی اعتراض کردند، فدراسیون جزیره ای و ادبیات نامناسب است.

فدراسیون فوتبال قصد دارد با حذف مجلس از روند اصلاح اساسنامه به نحوی با قوه مقننه مخالفت کند یا چشم بر آن ببندد. به گفته شهاب الدین عزیزی هادم، رئیس فدراسیون فوتبال، با وجود برکناری حیدر بهاروند، وی به طور غیرقانونی به مدت یک سال به عنوان نایب رئیس فدراسیون فوتبال منصوب شد. این بازی فدراسیون فوتبال برای مخالفت با قوانین داخلی کشور که حتی برای فیفا هم قابل قبول نیست، از هم اکنون مخالفانی دارد و سه نفر از اعضای هیئت مدیره به سبک خود و زیر میز قصد نقض این بازی را دارند.

در این میان، سایر اعضای هیئت مدیره ممکن است به جای منفعل بودن برای برخورد با متخلفان، نیاز به اقدامات اجرایی قانون داشته باشند. اقدامی که در فدراسیون قبلی صورت نگرفت و نمونه ای از این فاجعه، قرارداد با مارک ویلموتس بود که با امضای همه اعضای هیئت مدیره امضا شد، اما اکنون تعدادی از اعضای هیئت مدیره نشان داده اند که قصد انفعال و قیام در مقابل غیرقانونی را ندارند. و اقدامات خودسرانه . اقدامی که ممکن است بی سابقه یا حتی بی سابقه باشد و این انتظار از سایر اعضای هیات مدیره است چرا که آنها باید منافع فوتبال را حفظ کنند و دنبال خواسته های شخصی برخی افراد نباشند.

  راه های پیشنهادی برای افزایش رشد کاکتوس ها

دیدگاهتان را بنویسید