مهمترین موضوعات باقی مانده از مذاکرات برجام چیست؟هیأت ها عمدتاً به رایزنی های دوجانبه خود ادامه می دهند. چند موضوع در مذاکرات باقی مانده است. از جمله مهمترین این موارد می توان به مشکلات دفاعی ایران و آژانس انرژی اتمی اشاره کرد.

  شرایط جدید وام ازدواج اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید