مهلت تحویل واحدهای مسکن ملی اعلام شد

%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 خبر ناگهانی

زمان تحویل واحدهای مسکونی ملی اعلام شد. ثبت نام پروژه مسکن همچنان ادامه دارد.
  بستری کمیته امداد و بهزیستی رایگان بود

دیدگاهتان را بنویسید