مهدوی کیا هیچ توافقی با فدراسیون ندارد

وی تاکید کرد: موضوع اصلی ما این است که در بحث تداوم حضور مهدوی کیا و دستیارانش در تیم امید ابهام وجود دارد و امنیت وجود ندارد و قرارداد بسته نشده است و او و دو دستیارش هم نیستند. حضور فعال در کنار تیم امید هفته آینده برای ادامه حضور سرمربی و دستیارانش با فدراسیون دیدار خواهیم کرد. کامرانی فر باید با مهدوی کیا صحبت می کرد و در صورت آمادگی برای حضور کامل در تیم، این موضوع قطعی می شود زیرا حضور او ضعیف است و در صورت عدم آمادگی سریعا سرمربی جدید را معرفی می کنند.

صالحی امیری گفت: مسئولیت هدایت، نظارت و مسائل فنی تیم های ملی بر عهده فدراسیون فوتبال است و ما نقش حمایتی داریم و در روند انتخاب سرمربی، سازماندهی و هدایت تیم ها دخالتی نداریم. ” این روال کمیته است و ما آن را دنبال می کنیم. ظرفیت ها در اختیار فدراسیون فوتبال است و حمایت های ما مالی، حقوقی و معنوی خواهد بود.

  داستان + عکس احسان علیخانی بازتاب تحریک آمیز

دیدگاهتان را بنویسید