ملت این مدل حکومت را قبول ندارندمشخص شده است که کدام کشورها ورود طالبان را سازماندهی کرده اند. آنها توسط دولت آمریکا و برخی کشورهای همسایه رهبری می شدند. ملت ها نمی توانند این مدل حکومت را بپذیرند.

  گریه تینا پاکروان برای جواد یساری + عکس

دیدگاهتان را بنویسید