ملتی که دارایی نباشد «ملت ویلچری» است.

آیت الله جوادی آملی:ملتی که ستون فقراتش شکسته است قدرتی برای قیام ندارد. نه از مقاومت و نه از اقتصاد مقاومتی. اموال عامل قیام است. ملتی که قیام نمی کند، «ملت ویلچر» است.

  نادر طالب زاده درگذشت + رکورد

دیدگاهتان را بنویسید