مشکلات معیشتی مردم به هیچ وجه قابل توجیه نیستمحفوظی نماینده مردم آبادان: غبار ویرانی جنگ تحمیلی هنوز از پیکر مجروح آبادان پاک نشده است. مشکلات زندگی مردم اصلا قابل توجیه نیست.

  ما قبح طلاق را با سیاست های غلط برای ترویج ازدواج از بین بردیم

دیدگاهتان را بنویسید