مسعود کیمی: من یک مصاحبه در گوگوش دیدم

%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C خبر ناگهانی

ماجرای حسین لامعی سردبیر و مجری برنامه فرهنگی و سینمایی کات; در پاسخ به مصاحبه جنجالی گوگوش: مسعود کیمیایی مصاحبه ای با گوگوش دید.
  ایران از سران منافق شکایت خواهد کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید