مسجدی که برای زن و مرد نیست/ ایستادن زنان در کنار مردان در نماز دسته جمعیکاربران شبکه های اجتماعی ویدئویی جنجالی از نماز دسته جمعی منتشر کردند که در آن زنان در کنار مردان ایستاده اند. این ویدئو مردان و زنانی را که ظاهراً ملیت پاکستانی دارند، در مسجدی نشان می دهد که نمازهای واجب را به جا می آورند. در حالی که امام دعوت نامه می خواند، زنان از صف عقب حرکت کردند و در کنار مردان صف اول ایستادند. چند زن نیز با سلفی گرفتن برای نماز آماده می شدند

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید