مستمری بازنشستگان امسال باید تعدیل شود

حسن صادقی در لایو اینستاگرام کارگران ایران با اشاره به سابقه افزایش تناسب و مستمری در سال 1400 گفت: در تعیین تعداد نهایی تناسب و افزایش مستمری 1400 گزینه های مختلفی مطرح شده است.

وی ادامه داد: اصرار ما این بود که مستمری مستمری بگیران با اعمال تناسب برابر با یک شاغل کشوری و یک مستمری بگیر نباشد.

رئیس اتحادیه ایثارگران جامعه کارگری با بیان اینکه از طریق منابع خود از حقوق کارمندان کشور مطلع شده ایم، گفت: حداقل دستمزد این قشر در سال 1400 کمتر از 4 میلیون و 950 هزار نفر نیست. تومانی ساعت بحث، 4 میلیون و 200 هزار تن به عنوان کف بازنشستگی مستمری بگیران تعیین شد. البته باید 4 میلیون و 300 هزار تن می شد اما 100 هزار تن را ندادند!

صادقی با اشاره به مطالبه مستمری بگیران تامین اجتماعی برای تعدیل 1400 تصریح کرد: 25 درصد از تعدیل 1400 سال 1401 در تعهد سازمان تامین اجتماعی باقی مانده و انتظار داریم طبق مفاد سال 1401 پرداخت شود.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی اصرار داشت که سهم 1400 باقیمانده فقط برای واسطه ها باشد، اما قبول نکردیم و تاکید کردیم که برای همه باشد حتی برای کسانی که به جای حداقل 4 میلیون و 200 هزار تن دارند. 4 میلیون و 300 هزار تومان دریافت شده در سال 1400 .

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه 25 درصد از تقاضای مستمری بگیران در سال 1400 یک چهارم 1400 سطح مستمری را پوشش می داد، گفت: مطالبات مستمری بگیران برای ابن بابات 675 هزار تومان است. انتظار داریم بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از مناسب سازی ۱۴۰۱ محکوم شوند.

  قیمت مرغ سه شنبه 13 مرداد 1401

صادقی با اشاره به افزایش 10 درصدی مستمری مستمری بگیران همه صندوق ها و عدم تفکیک تامین اجتماعی از آنها در شرایطی که این سازمان قوانین خاص خود را دارد، گفت: انتظار داریم اصلاحیه بودجه 1401 برابر با تصویب بودجه باشد. شورای عالی کار برای حقوق 1401 و درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی بر اساس مواد 96 و 111 قانون بیمه های اجتماعی.

وی افزود: اگر افزایش 10 درصدی مستمری بازنشستگان را اعمال کنند، قبول نمی کنیم و پاسخ قطعی می دهیم؛ البته معتقدیم که موضوع حل شده است، اما حتی اگر دخالت کمی در تصمیم گیری صورت گیرد. شورای عالی کار پاسخ خود را از ما خواهند گرفت./ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید