مسئولان نباید این و آن را مقصر بدانند، شما از اول می دانستید چه خبر است

طعنه روزنامه اصولگرا به دولت و مجلس اصولگرا; تو راهنما بودی از سوئیس نیومدی!

روزنامه رسالت با انتقاد از عملکرد اصولگرایان در مجلس و دولت گفت که انداختن تقصیر به گردن دولت های گذشته دردی از مردم دوا نمی کند و به کنایه نوشت: کسانی که مسئولیت را بر عهده گرفتند از بدنه حاکمیت بودند و از سوییس نیامدند. !

به نوشته این روزنامه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است و یک سال و نیم از دولت سیزدهم می گذرد.

نجات اقتصاد و توجه به معیشت مردم از شعارهای اصلی حاکمان فعلی است.

کسانی که مسئولیت پذیرفتند چه در شورای اسلامی و چه در دولت، قبلاً در هیئت حاکمه کشور بودند و از سوئیس نیامده بودند! بنابراین در محاصره مختصات کشور قرار گرفتند و با علم و امید به اصلاحات پا به بهارستان و پاستور گذاشتند.

  سیاست های قانون کلی تامین اجتماعی تدوین شد

دیدگاهتان را بنویسید