مرغ با نصف ارز وارد بازار شد

محمد یوسفی گفت: روزانه هزار تا 200 هزار تن مرغ در تهران توزیع می شود و قیمت فعلی هر کیلوگرم مرغ در میدان باخمان 40 تا 45 هزار تن، در خرده فروشی ها 45 تا 50 هزار تن است.

به گفته وی، هر قطعه جوجه یک روزه که باید از 10 تا 12 هزار تن باشد، 3 هزار تن قیمت دارد که با ادامه این روند، جوجه های مادر قادر به ادامه تولید نخواهند بود.

رئیس انجمن پرورش مرغ گوشتی می گوید: دیگر جوجه ای با ارز ترجیحی در مرغداری ها وجود ندارد و آنچه در بازار موجود است نصف ارز است که بر اساس آن پیش بینی می شود قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد. “

طبق اعلام انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، قیمت فعلی هر کیلوگرم مرغ زنده 30 هزار تن است که باید از طریق ارتقای یارانه ها و خرید مواد اولیه با ارز ترجیحی محقق شود. تحقیقات بازار نیز نشان می دهد که قیمت مرغ گرم در فروشگاه ها در حال افزایش است.

  روسیه تنها ماند!

دیدگاهتان را بنویسید