مرد می خواست دوباره با همسر سابقش ازدواج کند

خودرو را متوقف کردند و با دستگیری راننده زن جوان را نجات دادند. او گریه می کرد که راننده شوهر سابقش او را ربوده است. وی توضیح داد: حدود 5 ماه پیش از همسرم به دلیل اخلاق بدش طلاق گرفتم. یک ساعت قبل از اینکه او مرا متوقف کند، بیکار بودم. ضربه ای به من زد و با لگد به سر و صورتم زد و تهدید کرد که مرا سوار ماشین می کند و به خانه می برد. دست و پایم را بست و در اتاقی حبس کرد و با ساختن فیلمی تهدید کرد که اگر دوباره با او ازدواج نکنم به آبروی من لطمه می زند. سپس در حالی که دست و پایش بسته بود مرا به سمت ماشین برد تا به خانه بروم و مدارک ازدواج مجددش را بیاورم که پلیس از آنجا به سراغم آمد و مرا نجات داد.

پس از اظهارات این زن، شوهر سابقش با اعتراف به ربودن او گفت: من عاشق همسرم بودم و وقتی دیدم او اصرار به جدایی دارد، حاضر به طلاق شدم اما این جدایی برایم بسیار سخت بود. و من چندین بار اقدام به ازدواج مجدد کردم اما او نپذیرفت و به همین دلیل سعی کردم او را مجبور به ازدواج مجدد کنم اما نقشه ام ناکام ماند و متهم به دستور قاضی مصطفی واحدی بازپرس جنایی تهران دستگیر و تحویل داده شد. به مقامات اطلاعاتی تهران برای بررسی بیشتر.

  چه کسانی مخالف طرح ادغام آموزش پزشکی و آموزش عالی هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید