مردم نماینده دهه 80 بودند

محمد فضلی گفت: اعتراض فقط مربوط به دهه 80 نیست، فکر می کنم دیگران نماینده دهه 80 هستند. چون بی خیال ترند و آینده ای نسبت به قبلی ها ندارند.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید