مردم را به زور نمی توان به بهشت ​​برد

آیا از سکوت خواص ناراحتید؟

روحانی/ سال 93: مردم را به زور نمی توان به بهشت ​​برد

خاتمی/ سال 95: پیشنهاد طرح ملی آشتی دولت و ملت

ظریف/ سال 99: ضرورت احیای برجام در اسرع وقت

آیا به یاد دارید که چگونه به پیشنهادات دلسوزانه ملک واکنش نشان دادید!

  داستان شستن گوشت با فاضلاب در یکی از کشتارگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید