مردمی که سهمشان نان قسطی است!خبرنگار مریم شکرانی: وقتی گزارش پرداخت را نوشتم تحت فشار بودم و موجی از تکذیب در بسیاری از رسانه های پایتخت آغاز شد، اما بسیاری از خبرنگاران استانی با افتخار دوربین را به نانوایی های شهر خود آوردند و مهر تایید آنها را زدند. علیرضا منادی نماینده مجلس هم اکنون از این پدیده در حاشیه شهر تبریز می گوید.

  گزارش زنده؛ پرسپولیس 0-0 آلومینیوم -

دیدگاهتان را بنویسید