مردمی که سهمشان نان قسطی است!خبرنگار مریم شکرانی: وقتی گزارش پرداخت را نوشتم تحت فشار بودم و موجی از تکذیب در بسیاری از رسانه های پایتخت آغاز شد، اما بسیاری از خبرنگاران استانی با افتخار دوربین را به نانوایی های شهر خود آوردند و مهر تایید آنها را زدند. علیرضا منادی نماینده مجلس هم اکنون از این پدیده در حاشیه شهر تبریز می گوید.

  احمدی نژاد من را از کار منع کرد!

دیدگاهتان را بنویسید