مدیران ایرانی فقط حرف می زنند!

%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C خبر ناگهانی

انتقاد تند و جنجالی از جواد هیابانی روی آنتن زنده: مدیران ورزشی ایران فقط حرف می زنند!
  ما ترجیح می دهیم کمی وقت بگذاریم

دیدگاهتان را بنویسید