محدودیت های جدید برای کارکنان واکسینه نشده از امروز

معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی اداری کشور گفت: همه ارائه دهندگان خدمات موظف به رعایت مفاد بخشنامه واکسیناسیون هستند و کارکنان باید واکسینه شوند.

  معمای مرگ مغزی دختر 5 ساله

دیدگاهتان را بنویسید