مجازات حبس جرایم جزئی کاهش یافته است

محمود ضیایی فرد ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر، یکی از طرح های قوه قضائیه را مجازات جایگزین دانست و اظهار داشت: استفاده حداقلی از حبس یکی از برنامه ها و سیاست های قوه قضائیه است که اقدامات مهمی انجام شده است.

وی به کاهش جمعیت زندانیان اشاره کرد و گفت: در استان بوشهر در مقطعی زندان نظامی بوشهر به صفر رسید و تعطیل شد و در برخی استان های دیگر این امر محقق شد و اکنون یکی از اولویت های سازمان زندان ها استفاده از جرایم سبک است. .این یک دستگاه صحافی الکترونیکی است.

استفاده از اتصالات الکترونیکی را افزایش دهید

معاون امور حاکمیتی و توسعه منابع انسانی سازمان زندانها با بیان اینکه زندانیان دارای جرائم جزئی و حضور آنها در جامعه آسیبی نمی بینند و از پابند الکترونیکی استفاده می کنند، گفت: در حال حاضر 10 هزار زندانی تحت پوشش الکترونیکی صحافی قرار دارند. این افراد زندانیانی هستند که برای جامعه خطرناک نیستند و افرادی در زندان ها هستند که امنیت و نظم عمومی جامعه را زیر پا می گذارند.

ضیایی فرد با بیان اینکه تا شهریورماه امسال تعداد زندانیان بند الکترونیکی دو برابر می شود، افزود: قرار است تا شهریورماه تعداد زندانیان جرائم کم سن و سال برای 20 هزار زندانی از بند الکترونیکی استفاده کنند.

وی کاهش تعداد زندانیان را یکی از برنامه های مهم برشمرد و تصریح کرد: ایجاد زیرساخت های مناسب برای اجرای طرح طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرم، سن و مشخصات فردی یکی از برنامه هاست. اولویت های.

معاون توسعه و توسعه منابع انسانی سازمان زندان های کشور پیش بینی اصلاحات آموزشی را برشمرد و افزود: با اجرای این مهم بازگشت زندانیان به زندان به حداقل می رسد.

  به چه کسانی توصیه نمی شود در بهار سرمایه گذاری کنند؟

ضیایی فرد با بیان اینکه اشتغال زندانیان یکی از اولویت های امسال است گفت: با توجه به اینکه یکی از مظاهر جرم در جامعه بیکاری است، در این راستا به اشتغال و توانمندسازی زندانیان توجه ویژه ای می شود.

وی گفت: حداقل 50 درصد زندانیان در حال حاضر شاغل هستند که در حال افزایش است.

دیدگاهتان را بنویسید