متقاضیان وام باید افزایش تولید مسکن را بخوانند!

به گزارش مستقل آنلاین؛ مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات جهش مسکن توسط بانک ها را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی کمری وفا گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظفند متناسب با پیشرفت ساخت واحدها به متقاضیان واجد شرایط به صورت مرحله ای تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کنند.

وی افزود: بر اساس این قانون متقاضیانی که پس از تکمیل مدارک سهم نقدی خود را پرداخت کنند حق ساخت مسکن را دارند.

به گفته مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، بدیهی است در صورتی که بانکی پس از تکمیل مدارک و واریز وجه (اورده شده) توسط متقاضی، سهم خود را پرداخت نکند، مشمول جریمه مالیاتی خواهد بود. در قانون تولید خانه های پرش گنجانده شده است.

قمری وفا بیان کرد: بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را قبلا به شبکه بانکی ابلاغ کرده و بر اجرای آن نظارت دارد.

  ترفندهایی برای کاهش خارش پوست سر

دیدگاهتان را بنویسید