ما کاملا با این حرکت آمریکا موافقیم، بیایید ادامه دهیم!

وزير رهبري در پاسخ به طرح پيشنهادي آمريكا مبني بر عدم صدور رواديد آمريكا به مقامات ايراني گفت: كاملا موافقيم، بگذاريد همين روند را ادامه دهند.

  انتخاب صحیح خوشه طلا مهابادی -

دیدگاهتان را بنویسید