ما می توانیم بگوییم که یک خانم امروز روسری خود را پس گرفته است، اما نمی توانیم بگوییم چه کسی اجاره می گیرد؟

عبدالناصر حامتی در پاسخ به عدم توانایی دولت در عمل به وعده های خود و افزایش سریع قیمت ها گفت:

روزی که بانک مرکزی با یک خطای استراتژیک اقدام به انتشار سکه کرد، دلار را 40 هزار تومان شناخت.

بازار می گوید تورم 40 یا 50 درصدی نمی تواند وجود داشته باشد، اما نرخ ارز تکان نخورده است. شما می توانید با تزریق مسیر را ادامه دهید، اما زمانی که شوکی مانند اعتراضات وجود دارد، یک سنبله ایجاد می شود.

چرا امروز می توانیم بگوییم یک خانم روسری دارد اما نمی توانیم بگوییم چه کسی اجاره می گیرد؟

در برنامه ای که در سال 1396 به آقای روحانی دادم، تاکید کردم که اگر برنامه خوبی داشته باشیم.

ما فقط می توانیم از ابرتورم جلوگیری کنیم اما قطعا تورم 50 درصدی خواهیم داشت. ما فقط از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کردیم.

اینکه آقایان می گویند ما تصمیم گرفتیم از بانک مرکزی وام نگیریم نشان می دهد که سواد اقتصادی ندارند. اگر از بانک ها وام بگیرید، اگر اوراق قرضه بفروشید یا راه دیگری بروید، در نهایت از بانک مرکزی استقراض می کنید.

  مخزن سدهای کشور چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید