ما به واکسن شخص دیگری نیاز نداریممعاون وزیر بهداشت: نیازی به واردات واکسن تاج نداریم. حدود 50 میلیون واکسن در زنجیره تبرید کشور وجود دارد. واکسن های خانگی نیز تولید انبوه و مجوز صادرات دارند.

  مهاجم دروازه پرسپولیس در رادار استقلال

دیدگاهتان را بنویسید