مافیای مواد مخدر از کجا آمد؟

احمدقویدل

فعال مدنی

دولت ها بدون توجه به جایگاه چریکی، اصول گرا، اصلاح طلب یا اعتدال گرا، بدون استثنا، پس از یک دوره حکومت، از پدیده ای به نام مافیای مواد مخدر گله و شکایت می کنند.

دولت اصلی هم همین مسیر را طی کرد و زودتر از دولت های قبلی که به نام مافیای مواد مخدر نامگذاری شده بود به دیوارهای نامرئی رسید.

موضع دولت در قبال مافیا به گونه ای است که پلیس و قوه قضائیه باید این باندهای مافیایی را شناسایی و نابود کنند.

این ماجرای غیرواقعی درباره مافیا، مقامات کشور را بر آن داشته تا تا پایان عمر جمهوری اسلامی به دنبال شناسایی مافیای مواد مخدر باشند.

تعریف مافیا در اذهان مردم و مسئولان، برداشتی کلاسیک از باندهای مخفی و پیچیده فساد است که اساساً مرزهای اخلاقی را درنوردیده و قدرت تامین منافع مقامات رسمی را دارند.

این درک از مافیا ما را به حقیقت آنچه مافیای مواد مخدر می گویند نمی رساند. مافیای مواد مخدر در کشور نتیجه سیاست های غلط و ایجاد انحصار و از بین بردن رقابت در این عرصه است.

جالب اینجاست که قانونگذار و نهادهای نظارتی تمام تلاش خود را برای حمایت از این «انحصارها» به کار بسته اند و در عین حال به دنبال شناسایی مافیا هستند!

مافیای مواد مخدر توسط دولت تولید می شود. این یکی از اجزای آن است و دولت بیهوده به دنبال مافیای مواد مخدر در خارج از مرزهای خود است.

در صورتی که مافیای مواد مخدر در قلب ساختار دولتی قرار دارد. او نماز می خواند. او در حال انجام وظیفه است. او به نظام اعتقاد دارد. مطالب او با مطالب مافیایی کلاسیک در تلقی عمومی و البته مسئولان بسیار متفاوت است. او عموماً خدمتکار محسوب می شود، در مواقع لزوم شکایت می کند و مورد حمایت قانون قرار می گیرد.

  نوزادان نارس باید تا 6 هفته تحت مراقبت های ویژه باشند

حقیقت تلخ این است که در پزشکی انحصاری به نام خودکفایی وجود دارد. برای شرکت های دارویی داخلی، واحدی به نام بازاریابی ارتباط خود را از دست داده است. این واحد تبدیل به واحدی شده است که مراقب است محصولاتی مانند این محصول وارد کشور نشود. دولت ها مافیا را در حمایت بی دریغ از تولیدات محلی ایجاد و توسعه داده اند.

آنها بدون رقابت به ثروت های بزرگ و تاثیرگذاری در کشور دست یافته اند. آنها محصولات خود را با حداقل کیفیت بیمه پوشش داده اند. خرید از آنها تضمینی است. مشتری چاره ای ندارد. شما نیازی به متقاعد کردن مشتریان خود برای خرید محصول خود ندارید. آنها باید این را بخرند.

روابط با مافیا در این لحظه متولد می شود. گانگسترهای مافیایی پس از آخرین قتل، خونریزی و قتل عام کجا رفتند؟

خیلی ساده است: آنها بازار را می خواستند. مردم باید از آنها خرید کنند. مافیای مواد مخدر در ایران بدون شلیک در حال کسب انحصار است. آنقدر توان مالی دارند که می توانند میلیاردها تومان مطالبه دولت را تحمل کنند.

آقای رئیس جمهور:

دنبال مافیای مواد مخدر در زاغه ها یا ویلاهای مجلل و باندهای مسلح آنها نباشید. مافیا در ساختاری ایجاد شد که هر سال قدرت و توانایی آن با دولت افزایش می یابد. این مافیای غیرمسلح از “انحصار” تغذیه می کند. او آنقدر عاقل است که با دیگران به اشتراک بگذارد. در واقع برخی از پرداخت ها نیز طبق مصوبات دولت الزامی است. جای تعجب نیست که همان بلایی که بر سر صنعت خودروسازی کشور آمد، همان بلایی که سر صنعت داروسازی کشور آمد.

  افزایش قتل زنان در فرانسه

دولت آنقدر به آنها بدهکار است که می توانند برای دولت تعیین تکلیف کنند. لیست داروهای کشور را به مدت 5 سال ببندید و مردم را از داروهای جدید محروم کنید.

مافیا از شیر «انحصار» و «شیر» تحریم های یکجانبه علیه آمریکا و متحدانش «تغذیه» می کند. ثبت 50 داروی جدید در جهان در 6 سال گذشته از 300 داروی جدید موجود در کشورهای پیشرفته، کمتر از ده درصد آنها وارد بازار رسمی دارویی کشور شده است.

جالب اینجاست که حتی در تولید داخلی نیز بدهی دولت به شرکت ها که رشد کرده است، مانع از ایجاد رقابت برای طلبکاران بزرگ خود شده است. عدم ثبت داروهای جدید تنها باعث محرومیت مردم از پیشرفت های علمی در درمان بهتر بیماری ها و بی عدالتی های بهداشتی می شود.

اگر دولت می خواهد به سلطه مافیای مواد مخدر پایان دهد، باید به انحصار پایان دهد. دولت باید بدون توجه به بدهی به شرکت هایی که از کارت انحصار دولت استفاده کرده اند، حاکمیت خود را اعمال کند و زمینه رقابت را فراهم کند. این رقابت صحنه بازار دارویی کشور را از تاریکی کنونی خارج می کند. محصولات داخلی باید برای مدت معینی (3-2 سال) مورد حمایت قرار گیرند و با اخذ مجوزهای بین المللی شرط ادامه حمایت مشخص شود. مشتری برای بازار بی نظیر ارزشی ندارد.

لغو ارز ترجیحی دارو، اگرچه از نظر اقتصادی انتزاعی قابل دفاع است، اما در فضای سلطه مافیایی (انحصار)، فشار بر مردم و کمک به انحصار طلبانی است که از جیب دولت می خورند. هیچ سازمان بیمه حرفه ای در کشور ما وجود ندارد. اگر اینطور بود، همه محصولات تحت پوشش بیمه قرار نمی گرفتند. بیمه در کشور ما توسط دولت تامین می شود. هدف از انحصار حذف ارز ترجیحی دارو است. سیاست در اصل این بود که هنوز اجرا نشده بود.

  مردم نجیب بوشهر در کنار خلیج فارس و روزهای بهاری

در چنین شرایطی فقط مافیا هر روز بزرگتر می شود. تا جایی که دولت پیش می رود. مردم ایران شاهد تلاش های بی نام و نشان مدیران دلسوز در کشور هستند که به دنبال مافیای ایجاد شده توسط دولت با سیاست های غلط هستند و شما به امید دولت به دنبال مافیایی در شکم ماهی های بلعیده دولت هستید. ذخیره خواهد شد.

چاره ای جز بازگشت شجاعانه از سیاست های غلط نداریم. مردم در برابر غول های مواد مخدر بی دفاع ماندند. آیا یونس ما از دل ماهی نجات می یابد؟

ما او را پذیرفتیم و او را از غم و اندوه و نیز نجات مؤمنان نجات دادیم».

دیدگاهتان را بنویسید