ماسک های آلوده را از سایر زباله ها جدا کنید

ماسک های آلوده را از سایر زباله ها جدا کنید

همشهری نوشت؛ حسین حیدران، معاون بازیافت و دفع سازمان مدیریت پسماند گفت: در ماه های اول شیوع این بیماری، روزانه بین 50 تا 70 تن زباله ماسک تولید می شد، اما امسال این رقم به 30 تن کاهش یافته است. روز به دلیل کاهش حساسیت.

وی گفت: زباله های ماسک به هیچ وجه بازیافت نمی شوند.

مدیر مجتمع بازیافت و دفع آراد کوه نیز به نحوه جمع آوری ماسک های آلوده اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی ما این است که شهروندان همچنان ماسک و دستکش آلوده خود را در کنار سایر زباله های خانگی خشک و مرطوب قرار می دهند و به همین دلیل است. کار همکاران ما در جمع آوری زباله سخت تر شده است.

وی افزود: از شهروندان می خواهیم ماسک و دستکش کثیف خود را در کیسه های جداگانه به قطر 15 سانتی متر قرار داده و در سطل های مکانیزه قرار دهند زیرا با این روش همکاران ما در ابتدای خط درمان با قلاب و بهداشتی آن را جدا می کنند. انتقال سلول ها

حیدریان افزود: اما اگر این اقلام با زباله های تر و خشک دیگری همراه باشد، همکاران ما باید آنها را در خطوط درمان جدا کنند تا خودشان بیمار نشوند.

معاون بازیافت و دفع سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه روزانه 6000 تن زباله در تهران تولید می شود، گفت: تنها 40 درصد از این میزان قابل بازیافت است.

  من 335 میلیون پول پژو پرشین دادم که 14 نقص فنی داشت

دیدگاهتان را بنویسید