ماجرای امیرعبدالیان از اینکه چگونه آمریکا مانع از توافق شد؟امیر عبداللهیان: ما به توافق نزدیک بودیم اما آمریکایی ها گفتند باید این عبارت را اضافه کنیم که کسانی که از لیست تحریم خارج شده اند به دلایلی غیر از هسته ای دوباره در لیست تحریم آمریکا قرار بگیرند. # برجام

  حمایت کورکورانه از تولیدات داخلی منجر به انحصار در این صنعت می شود

دیدگاهتان را بنویسید