لطفا قوانین آزار و اذیت را بخوانید

آزار و اذیت نوعی عصبانیت موذیانه است که می تواند به یک رابطه آسیب جدی وارد کند.

به گفته روانشناسان، آزار و اذیت زوجین نیز قوانینی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

1) ما حق نداریم به خانواده خود توهین کنیم.

2) ما حق نداریم مسائل و مشکلات قدیمی را مطرح کنیم. ما در هر دعوا فقط یک موضوع را مورد بحث قرار می دهیم.

3) شام و ناهار نمی پزم و شام و ناهار نمی خوریم. همه اعضا باید طبق معمول برای غذا حضور داشته باشند.

4) سلام و خداحافظی در هر صورت لازم است.

5) هیچکس حق ندارد جای خواب خود را عوض کند.

6) هر که به مصالحه می پردازد، برای او هدیه ای بخر.

7) ما حق نداریم اشتباه طرف مقابل را خلاصه کنیم. به عنوان مثال، عبارت شما همیشه … ممنوع است. زیرا نبرد را به اوج می رساند.

8) باید به همدیگر فرصت بدهیم تا پنج دقیقه در مورد نظرشان صحبت کنیم و طرف مقابل 5 دقیقه فرصت پاسخگویی دارد و اگر چیزی باقی مانده به فردا موکول شود که بحث مشخص شود. روزنامه آسیا

  آقایان مسئول! پرسپولیس یک شاهکار است نه یک درس

دیدگاهتان را بنویسید