قیمت گوشت قرمز یکشنبه 8 آبان 1401

528200 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت گوشت قرمز 8 آبان 1401 به شرح زیر بود:

نام محصول

قیمت هر کیلوگرم (تومان)

ردیف با استخوان گوسفند

176000

پای کامل گوسفند عالی

192000

نخل گوسفند با ماهیچه

174000

پای گوساله پاک شده

196000

سر گوساله را تمیز کنید

180000

گردن گوسفند

136000

کشتارگاه گوساله

149000

گردن ساق پا

135000

قلم گوساله

29000

سر گوسفند

158000

عضلات ساق پا

188000

پا از گوشت بره

99000

گوسفند نیم آپارتمانی

180000

آپارتمان برای لاشه گوسفند

178000

نصف پای بره

198000
  فروشگاه هایی که افشاگری را تبلیغ می کنند بسته خواهند شد

دیدگاهتان را بنویسید