قیمت گوشت قرمز دوشنبه 7 دی 1401

552250 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت گوشت قرمز 28 آذر 1401 به شرح زیر است:

نام محصول

قیمت هر کیلوگرم (تومان)

ردیف با استخوان گوسفند

176000

پای کامل گوسفند عالی

195000

نخل گوسفند با ماهیچه

178000

پای گوساله پاک شده

205000

سر گوساله را تمیز کنید

180000

گردن گوسفند

135000

کشتارگاه گوساله

149000

گردن ساق پا

135000

قلم گوساله

39000

سر گوسفند

170000

عضلات ساق پا

195000

پا از گوشت بره

105000

گوسفند نیم آپارتمانی

180000

آپارتمان برای لاشه گوسفند

188000

نصف پای بره

202000
  ایجاد کتاب و کاهش تیراژ کتاب

دیدگاهتان را بنویسید