قیمت مسکن در آمریکا

قیمت مسکن در آمریکا

روند متوسط ​​قیمت مسکن در ایالات متحده از سال 2016 به افزایش خود ادامه داده است و با وجود افزایش قابل توجه نرخ بهره وام مسکن در ماه های اخیر و انتظارات برای خروج مشتریان، همچنان در حال افزایش است.

متوسط ​​قیمت خانه در ایالات متحده در حال حاضر 410000 دلار است و فروشندگان به دنبال افزایش آن به 419000 دلار هستند.

تعداد خانه های موجود در لیست فروش در حال حاضر 2255000 خانه است که در مقایسه با حدود 806000 خانه در سال های اخیر بسیار کم است و به قیمت آن بستگی دارد.

  ثبت نام جابجایی فرهنگیان از فردا آغاز می شود

دیدگاهتان را بنویسید