قیمت داروها 25 تا 530 درصد افزایش می یابد

اما سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به فرآیند پیچیده و چند جانبه ای که مخالفان دارند، علیرغم اینکه شیوه نادرست توزیع مستقیم 4200 تن به شرکت های دارویی و فساد آنها مشهود است، رگولاتورها چقدر قدرتمند هستند. همچنان نگران افزایش قیمت دارو برای مصرف کنندگان نهایی و بیماران با حذف پرداخت های ارزی مستقیم به شرکت ها هستند.

همانطور که محمدعلی محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: حتی اگر دولت بخواهد به داروهای شرکت های بیمه یارانه بدهد، باز هم در صورت عدم رسیدگی، تخلف می تواند رخ دهد. حتی از معاون بیمه سلامت شنیده ام که مابه التفاوت قیمت داروها را نقدا پرداخت می کنیم. فاجعه در اقتصاد یک کشور افزایش نقدینگی است.

جدای از این موضوع، از ابتدای سال جاری و در شرایطی که هنوز قیمت داروها تعدیل نشده است، قیمت ها در این بخش مشهود است که دلیل اصلی آن افزایش هزینه های تولید از سوی مدیرکل دارو در این بخش است. تورم سازمان غذا و دارو بر همه کالاها تأثیر می گذارد. بنابراین اکنون که قیمت داروها سر به فلک کشیده است، تولیدکنندگان و شرکت‌ها بار دیگر نارضایتی خود را ابراز کرده و معتقدند که برای بقای صنعت دارو باید اقدامات بیشتری انجام شود.

  اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر -

دیدگاهتان را بنویسید