قیمت آپارتمان در تهران یکشنبه 24 اردیبهشت 1401

523262 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس مشاهدات میدانی در نقاط مختلف تهران، بسته به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش یک مورد از مناطق 22 گانه تهران قیمت خانه ما با عمر ساختمان از یک تا 30 سال و مساحتی بین 40 تا 200 متر جمع آوری کردیم.

بیشتر بخوانید:

در نظر داشته باشید که قیمت ها به متری تومان و تقریبی است، زیرا قیمت خانه در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک تغییر می کند.

■ منطقه

نشانی

■ منطقه

کف

عمر ساختمان (سالها)

قیمت هر متر مربع (تومانی)

1 دارآباد 85 3 10 5 x 000 x 000 x 000
2 صادقی آریاشهر

103

1 1 5 × 600 × 000 × 000
3 بیا، بیا 90 2 10 73 000 000
4 تهرانپارس شرقی 100 1 12 100,000,000
5

شهرهای شمالی

82 4 8 3,453,000
6 وزیران، آرژانتین 98 1 2 95,600,000
7 رفیق شمیران 100 1 5 26,233,000
8 رسالت 100 6 7 51,529,000
9 شمشیر مهرآباد 100 1 12 17,000,000
10 برایان 87 2 18 20,990,000
11 میدان قزوین، مازندران 90 4 1 17 100 000
12 مترو به میدان شهدا 50 7 3 1 x 400 x 000 x 000
13 بلوار ابوذر پل 4 و 5 100 5 7 33,000,000
14 نبرد جنوب 100 1 4 21,070,000
15 افسر 100 5 15 20*100*000
16 خزانه داری 100 2 1 26,500,000
17 آزادی توحید 112 3 4 4 × 600 × 000 × 000
18 آباد پیدا شد 65 2 4 21 400 0000
19 عبدل آباد 100 2 12 33,000,000
20 شهر ری 100 3 5 20,000,000
21 چیتگر، دریاچه 100 2 2 5 x 000 x 000 x 000
22 شهر راه آهن 100 12 2 26 220 000
  قیمت روز آپارتمان در تهران; پنجشنبه 4 خطر 1400

دیدگاهتان را بنویسید