قانون تغییر ساعت لغو شد

Z خبر ناگهانی

ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها: با موافقت نمایندگان مجلس، قانون «تغییر ساعت» لغو شد.
  کمیته اخلاق درخواست مدرک درباره اظهارات صالحی کرد

دیدگاهتان را بنویسید