قالی بافی در بین بسیجیان خیابان + فیلم

%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+3 خبر ناگهانی

تسنیم از حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در تجمع سپاه بسیج خبر داد.
  احمدی نژاد می خواهد نظام را بخرد

دیدگاهتان را بنویسید