فیلتر لرزش ثابت؟پلتفرم توییچ که از صبح دیروز برای کاربران ایرانی غیرقابل دسترسی بوده و گمانه زنی هایی در مورد فیلتر شدن آن وجود داشت، اکنون بدون هیچ مشکلی در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفته است. کاربران شبکه مجازی دسترسی به Twitch را بدون فیلتر شکن گزارش می دهند و به نظر می رسد پلتفرم ظرف 24 ساعت پاک می شود. گفتنی است در اردیبهشت 1397 فیلترینگ یک روزه توییچ را تحت تاثیر قرار داد و در عین حال مشکل برطرف شد.

  کدام اندام ها به تاج حمله می کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید